Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat
Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat

Nekoliko čestih grešaka pri odabiru prevodilačke agencije

Greška # 1

Većina novih kupaca prevodilačkih usluga potceni količinu detalja koji su od
velike važnosti pri izboru prave prevodilačke agencije. Zato najčešće ne
pripreme sveobuhvatan zahtev za pronudu u kome jasno opiše sve svoje
potrebe.
Ukoliko želite da angažujete prevodilačku agenciju, prvo bi trebalo da
razmislite o tome kakvu vrstu materijal želite da prevedete. Da li je u
pitanju samo tekst? Slike sa umetnutim tekstom? Tabele ili grafikoni? Da li je
potreban prevod na više jezika ili samo na jedan? U kom roku vam je prevod
potreban? Nedostatak detalja u zahtevu za ponudu može dovesti do
neprecizne procene cene, prolongiranja roka izrade, pa čak i neprihvatljivih
prevoda. Pobrinite se da postavite prava pitanja i da prevodilačka agencija
dobije detaljan upitnik, koji će doprineti da sve pojedinosti od samog
početka budu tačno utvrđene.

Greška # 2

Mnogi naručioci prevodilačkih usluga ne traže preporuke (reference) od
prevodilačke agencije. Zahtevanjem referenci, steći ćete uvid u to koliko
brzo agencija odgovara na zahteve, ukoliko odgovori, i momentalno dobiti
sliku o profesionalnosti date prevodilačke agencije.
Ukoliko dobijete spisak referenci, obavezno pozovite navedene kontakt
osobe. One bi trebalo da su dale saglasnost za kontaktiranje, tako da vaš
poziv neće biti nametanje. Sledi kratak spisak pitanja koje možete iskoristiti
tokom razgovora, ali ih možete i izmeniti u skladu sa svojim potrebama.

1. Kako biste, na skali od 1 do 10, rangirali svoje iskustvo sa datom
prevodilačkom agencijom?
2. Ukoliko nije 10, zbog čega? Koje su njene prednosti? Koje su njene
mane?
3. Da li data prevodilačka agencija ažurno odgovara na upite? Da li se
pridržava dogovorenih rokova?

4. Da li je bilo bilo kakvih skrivenih troškova koje Vam data prevodilačka
agencija nije predočila na početku saradnje? Da li je njihova ponuda
za prevod bila konkurentna?

Greška # 3

Većina naručilaca ne uviđa da često postoji više različitih troškova povezanih
sa prevodilačkim projektom pored samog prevoda određenog materijala.
Da li prevod Vašeg materijala zahteva pripremu za štampu? Da li će biti
potrebno dodatno uređivanje slika? Da li je potrebno formatiranje teksta?
Imajte u vidu da će različite prevodilačke agencije imati različite cene za
svaku od ovih usluga. Da biste smanjili troškove, uporedite cene za sve
usluge koje ćete verovatno koristiti.

 

Greška # 4

Veći prevodilački projekati zahtevaju ugovor ili bar preciznu pisanu ponudu.
Naručioci prevodilačkih usluga često propuste da zaštite sebe tako što će
staviti sledeće tri ključne stavke na papir:
1. Detaljan opis prevodilačkih usluga koje prevodilačka agencija treba da
im pruži.
2. Strogi rok isporuke prevoda.
3. Cenovni opseg, uključujući maksimalnu cenu prevoda koja ni pod
kojim uslovima neće biti uvećana.
Bez detaljnog zahteva za pisanu ponudu i/ili ugovor, može se desiti da
dobijete neželjene rezultate, čekate nedeljama na završetak prevoda, kao i
da doživite nebrojena kašnjenja od strane prevodilačke agencije. Dešava se
da prevodilačka agencija dostavi informativnu ponudu, ali da po završetku
prevoda klijentu naplati dodatnih 10% zato što je tekst bio teži od
očekivanog. Izbegnite neprijatna iznenađenja na fakturi tako što ćete pre
potvrde narudžbine prevoda od prevodilačke agencije napismeno dobiti
maksimalnu cenu, koja ne sme biti prekoračena.

 

Greška # 5

Mnogi naručioci prevodilačkih usluga donose odluku o izboru prevodilačke
agencije isključivo na osnovu cene. Setite se stare poslovice: „Koliko para
toliko muzike”. Ukoliko je cena prevodilačke agencije upadljivo niska,
kvalitet prevoda će najverovatnije biti u skladu sa tom cenom.
Potrudite se da saznate što više o procesu prevođenja i merama koje
agencija preduzima kako bi rizik od isporučivanja nedovoljno dobrog
prevoda svela na minimum.
Ovo dugoročno može da vam uštedi velike sume novca, naročito ako je
kvalitet prevoda toliko loš da prevod mora da se uradi ponovo.
Više o tome koliko košta jeftin prevod možete pročitati na Koliko košta jeftini prevod?

 

Greška # 6

Većina naručilaca se pri naručivanju prevoda ne seti da pita kakva je
procedura prevodilačke agencije ako klijent iz bilo kog razloga nije
zadovoljan saradnjom.
Nakon što razmotrite sve korake koje podrazumeva proces prevođenja,
počećete da uviđate da mogućnost javljanja grešaka nije zanemarljiva. Zato
bi uvek trebalo da pitate prevodilačku agenciju na koji način upravlja
reklamacijama klijenata. Pouzdana agencija će imati unapred utvrđenu
proceduru za situacije u kojima nešto pođe po zlu. Način na koji će
prevodilačka agencija odgovoriti na ovo pitanje može biti dobar pokazatelj
vaše buduće saradnje. Poslovanje se odvija mnogo lakše kada se sva važna
pitanja blagovremeno pokrenu i reše.