Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat
Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat

Prevodilacka agencija LAKO DO PREVODA

O nama

Prevodilačka agencija Lako do prevoda nalazi se na Novom Beogradu, u poslovnoj zgradi Jugoagent, u neposrednoj blizini Opštine Novi Beograd, SUP Novi Beograd i mnogobrojnih notara, javnih beležnika, advokata i agencija za registraciju vozila.

Ovakva lokacija omogućava našim klijentima da brzo i lako završe sve poslove u vezi sa dokumentacijom koju vade i/ili overavaju, bez gubljenja vremena i suvišnog putovanja po gradu.

Više

Usluge

Sudski prevodi
(notarske overe, apostili, ovlašćenja, ugovori i dr.)

Izlazak sudskih tumača na teren
(kod notara, matičara, sudije, u policiji sl.)

Simultani i konsekutivni prevodi

Revizija i lektura tekstova

prevod

RETKI JEZICI

Mnoge prevodilačke agencije nude prevode “na sve jezike”, ali se ovo u najvećem broju slučajeva ipak svodi na jezike sa kojima se na ovom podneblju najčešće srećemo. Prevodilačka agencija Lako do prevoda zaista ima kapacitet da obezbedi prevod na bilo koji svetski jezik i možemo se pohvaliti da za svaku „problematičnu“ tj. malo zastupljenu jezičku kombinaciju možemo naći rešenje. Neki od “najegzotičnijih” prevoda koje smo uradili bili su prevodi na bengalski, burmanski i hindi. Ukoliko imate ovakvih potreba, stojimo Vam na raspolaganju!

prevod

ROKOVI IZRADE

Prevodilačka agencija Lako do prevoda poštuje Vaše vreme i potrebe i pridržavanje dogovorenih rokova nam je u vrhu prioriteta kad je reč o saradnji sa klijentima. Možete se sa sigurnošću pouzdati da će prevod biti u Vašim rukama ni minut kasnije od onoga što smo se dogovorili prilikom narudžbine.

KOLIKO KOŠTA JEFTIN PREVOD?

Na koji način jeftini prevodi narušavaju Vašu poslovnu reputaciju?

Prevodilačka industrija razvija se veoma brzo, jer širom sveta postoji sve veća potreba za prevodima.

Samostalni prevodioci i prevodilačke agencije pokušavaju da se izbore za svoj deo tržišta, što se neretko svodi na takmičenje u tome ko će prevodilačke usluge prodati po najnižoj ceni.

Ponuda je velika, a kvalitet raznolik, pa nekada nije lako odabrati.

Ipak, kad je reč o upadljivo jeftinim prevodima, treba se zapitati: Da li je kvalitet teksta koji će Vam biti isporučen vredan i te male sume uloženog novca?

Korišćenje jeftinih prevodilačkih usluga, koje će Vam pružiti loš krajnji proizvod može da naškodi Vašoj poslovnoj reputaciji zbog gramatičkih grešaka, nedovoljne jasnoće, uvredljivog ili kulturološki neosetljivog sadržaja.

Detaljnije

Nekoliko čestih grešaka pri odabiru prevodilačke agencije

Greška # 1

Većina novih kupaca prevodilačkih usluga potceni količinu detalja koji su od
velike važnosti pri izboru prave prevodilačke agencije. Zato najčešće ne
pripreme sveobuhvatan zahtev za pronudu u kome jasno opiše sve svoje
potrebe.

Greška # 2

Mnogi naručioci prevodilačkih usluga ne traže preporuke (reference) od
prevodilačke agencije. Zahtevanjem referenci, steći ćete uvid u to koliko
brzo agencija odgovara na zahteve, ukoliko odgovori, i momentalno dobiti
sliku o profesionalnosti date prevodilačke agencije.

Greška # 3

Većina naručilaca ne uviđa da često postoji više različitih troškova povezanih
sa prevodilačkim projektom pored samog prevoda određenog materijala.
Da li prevod Vašeg materijala zahteva pripremu za štampu?

Greška # 4

Veći prevodilački projekati zahtevaju ugovor ili bar preciznu pisanu ponudu.
Naručioci prevodilačkih usluga često propuste da zaštite sebe tako što će
staviti sledeće tri ključne stavke na papir:

Greška # 5

Mnogi naručioci prevodilačkih usluga donose odluku o izboru prevodilačke
agencije isključivo na osnovu cene. Setite se stare poslovice: „Koliko para
toliko muzike”. Ukoliko je cena prevodilačke agencije upadljivo niska,
kvalitet prevoda će najverovatnije biti u skladu sa tom cenom.

Greška # 6

Većina naručilaca se pri naručivanju prevoda ne seti da pita kakva je
procedura prevodilačke agencije ako klijent iz bilo kog razloga nije
zadovoljan saradnjom.

Detaljnije…

prevod

GARANCIJA KVALITETA

Upotrebom prevodilačkih alata (CAT Tools)  u radu i obaveznom proverom svakog prevoda pre isporuke klijentu od strane internog revizora za odgovarajući jezik, kao i od strane vođe projekta, prevodilačka agencija Lako do prevoda mogućnost grešaka svodi na minimum i garantuje Vam kvalitet prevoda koji će zadovoljiti Vaše zahteve i doprineti dobrom poslovanju Vašeg preduzeća.