Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat
Bulevar Mihajla Pupina 165a, II sprat

Cene

Cene pisanih prevoda (sa overom sudskih tumača kao i prevoda bez overe) se obračunavaju na osnovu
broja prevodilačkih stranica izvornog teksta.

Jednu standardnu prevodilačku stranicu čini 1800 slovnih znakova sa razmacima. 
Najmanja obračunska jedinica je 1 stranica.
Izvorni i prevedeni tekst se mogu razlikovati u broju stranica u zavisnosti od toga
o kojimjezicima je reč. Na primer, prevodi na romanske jezike
(italijanski, francuski, španski, albanski…), ali i na neke germanske jezike
(posebno nemački), mogu sadržati i do 30% više teksta nego izvorni materijal
na srpskom jeziku.

Nama je važno da stvorimo fer odnos sa klijentima i da ne bude neprijatnih iznenađenja
pri fakturisanju. Zbog toga obračun stranica uvek vršimo na osnovu izvornog teksta i konačnu cenu ugovaramo pre početka saradnje.

„Brzi prevodi“ (preko 15 stranica devno) se naplaćuju 20% više od standardnih prevoda, jer podrazumevaju angažovanje većeg broja prevodilaca i dodatnu proveru doslednosti prevoda pre slanja klijentu, radi izbegavanja grešaka usled hitnosti narudžbine.
Usmeni prevodi (simultani i konsekutivni) i prisustvo sudskog tumača na terenu se naplaćuju po svakom započetom satu rada prevodioca.

ROKOVI IZRADE 
Prevodilačka agencija Lako do prevoda poštuje Vaše vreme i potrebe i pridržavanje dogovorenih rokova nam je u vrhu prioriteta kad je reč o saradnji sa klijentima. Možete se sa sigurnošću pouzdati da će prevod biti u Vašim rukama ni minut kasnije od onoga što smo se dogovorili prilikom narudžbine.  
Optimalan broj prevodilačkih stranica koje jedan prevodilac može kvalitetno da prevede u toku jednog radnog dana je između 5 i 10, ali u slučaju potrebe, ovaj broj se može značajno povećati angažovanjem tima prevodilaca koji bi zajednički radili na prevodu.
Kontaktirajte nas putem e-maila:office@lakodoprevoda.net ili telefona za dodatne informacije ili nam pošaljite upit za brzu ponudu. Više o uslugama koje nudimo, načinu obračunavanja cena i različitim popustima možete se informisati putem linkova usluge, cene i popusti.